Ryby kaprovité

Kapr obecný je v podobě šupinaté, lysé nebo tzv. zrcadlové. Jde v podstatě výhradně o šlechtěné formy původního říčního kapra, vypěstované ve specializovaných rybničních hospodářstvích n. p. Státní rybářství. Na trh přichází převážně v živém stavu po předchozím sádkování, kde ztrácí někdy obvyklou bahenní příchuť. Obvyklá tržní hmotnost kapra je 1 – 2 kg. Za chuťově nejlepšího je považován kapr kolem 1,5 kg. V posledních letech se stále zvyšují tržní dodávky upraveného kapra zmrazeného, buď půleného nebo již porcovaného.

Lín obecný přichází na trh jen občas. Prodává se téměř výlučně v živém stavu. Obvyklá kusová hmotnost je 250 – 600 gramů.