Význam ryb v lidské výživě

Celosvětová produkce nebo odborně „výlov“, mořských i sladkovodních živočichů (ryb, korýšů a měkkýšů) pohybuje se od roku 1975 okolo 70 milionů tun, tedy 70 miliard kilogramů. Z tohoto množství připadá asi 13 milionů tun na ryby a živočichy sladkovodní a 57 milionů tun na mořské. Asi 20 – 25% všech celosvětových výlovů se používá k redukci na rybí moučky (krmiva) a rybí oleje a pro přímou lidskou spotřebu tedy zbývá asi 50 – 55 milionů tun, tj. 50 – 55 miliard kilogramů = cca 12,5 až 14 kg na každého obyvatele země (1977 = 4 miliardy). Z tohoto údaje jasně vyplývá, že ryby pokrývají významnou část spotřeby živočišných bílkovin a mají značný vliv na celosvětovou výživu lidstva.

Největší část výlovu připadá na hospodářsky vyspělé země a jen asi 30% na země rozvojové. Ve světovém žebříčku největších výlovců zaujímalo první místo tradičně Japonsko, postupně dostihované Ruskem , který od roku 1977 na prvním místě Japonce vystřídal. Tito dva rybolovní „giganti“ vyloví ročně téměř 21 milionů tun, tj. 30% celosvětového výlovu“ přitom snaha Ruska zužitkovat maximální část výlovu pro přímou lidskou spotřebu byla úspěšná a Rusko dnes poskytuje pro přímou výživu obyvatelstva největší procento celkového výlovu ze všech zemí na světě. Cílem Ruska je dosáhnout spotřeby 25 kg ryb na obyvatele ročně.