Filetování

Pokud chceme rybu filetovat, ponecháváme u čerstvé nebo zmrazené celé ryby o vykuchání hlavu. Pak ostrým dlouhým nožem zařízneme do svaloviny těsně za hlavou (žaberní oblouky), až ucítíme páteřní kost a vedeme řez směrem k ocasu tak, abychom stále cítili dotek s páteřní kostí a žebry. Po seříznutí filé z jedné strany rybu obrátíme a stejným způsobem seřízneme filé z druhé strany.

Po trošce cviku a praxe zbude nám z ryby hlava, páteřní kost s žebry a ocasem. Kůži z rybího filé nestahujeme, svalovina by se nám rozpadla.

Chceme-li rybu bez kůže, stahujeme ji z celé ryby před vlastním vykucháním. Základní postup nám přiblíží opět kresba.